Warsztaty

Piątek , 21.04.2017 od godz. 9.00

Warsztaty Firmy ROCHE

„Nadzór nad badaniami POCT na oddziałach szpitalnych”

Warsztaty Firmy ZEISS

„Nowoczesne metody obrazowania oraz aspekty pracy z mikroskopami Firmy Zeiss”

Warsztaty Hematologiczne Firmy HORIBA
„Nowoczesne metody pomiarowe we współczesnej diagnostyce hematologicznej’’
Warsztaty Firmy EUROIMMUN
„Diagnostyka ANA w chorobach układowych tkanki łącznej”