Program

9.00-10.45 Warsztaty

11.00-13.00

 

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

Wystąpienia zaproszonych gości

Sosnowiecka Farmacja na przełomie wieków – film (prezentacja osiągnięć Wydziału)

13.00-13.45

Lunch

13.45-16.00

Wykład Prof. dr hab. Krystyna Sztefko

„Czy pacjent może być źródłem błędów”

Wykład Prof. Robert A. Schwartz
„Life – threatening drug eruptions”

Wykład Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek

„Sfałszowane leki – zabójstwo doskonałe czy samobójstwo na własne życzenie” 

16.00-16.15

Panel dyskusyjny

Zakończenie Konferencji

16.15

Spotkanie po latach czyli międzypokoleniowa wymiana doświadczeń zawodowych