Koordynator Merytoryczny

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec