Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

 

V-ce przewodnicząca:

Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

 

Członkowie:

Prof. dr hab. n. farm. Artur Stojko

Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek

Dr hab.  n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev

Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk

Dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz

Mgr Łukasz Mencner

Mgr Karolina Bochenek

Mgr Elżbieta Kaczmarek-Konieczny

Dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Dr n. med. Stanisław Dyląg

Mgr Andrzej Bednarz