Miejsce obrad

 

 

Kampus Wydziału Farmaceutycznego

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Sosnowiec, ul. Jedności 8